تنظیم ترشحات گوارشی و درمان زخم معده, کمک به هضم غذا با بهبود عملکرد روده کوچک, تقویت غدد آدرنال و افزایش هورمونهای ضد استرس, حفاظت از غشاء مخاطی دستگاه تنفسی